مشخصات فردی
نام:احمد شعرباف
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - مشهد
مشخصات تماس
ایمیل:ahmad.sharbaf@gmail.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مدییت بازرگانی - بازاریابی بین الملل
محل تحصیل:فردوسی مشهد
حرفه
شغل:هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریتی
مهارتها:تجارت الکترونیک - نرم افزارهای مدیریتی و بازرگانی - تبلیغات و بازاریابی اینترنتی - برنامه ریزی (استراتژیک - تولید و ... ) - تحقیقات مدیریتی و بازارسنجی